Styrk kommunikationen i den politiske organisation

Gennem tiden har mange sager vist, hvordan en ineffektiv intern kommunikation kan skabe splid og ballade i en politisk organisation. Det gælder, uanet om det er en lokal vælgerforening, en landsdækkende ungdomsorganisation eller noget andet. Nogle gange peger et parti selv på deres interne kommunikation som årsag til problemer, andre gange er det ikke et tema.

Et intranet kan gøre forskellen

En mulighed for at styrke den interne kommunikation findes i et moderne og effektivt intranet, som i visse tilfælde endda kan udgøre den afgørende forskel mellem succes og fiasko. På https://www.omniaintranet.dk/ kan I læse om de muligheder, som der ligger i et stærkt og effektivt intranet, som også vil være en god løsning for jeres politiske organisation.

Med et intranet kan I binde både medlemmer, ansatte og andre interessenter sammen, og i bestemmer selv, hvem der skal have adgang til hvilke data. Dermed kan I eksempelvis afgrænse visse diskussioner og lade andre komme frit frem.

mts_onepage