Flertal i EU vil fjerne den danske særregel om dagpenge

Et flertal i EU ønske at lempe den danske særregel om dagpenge markant. Det betyder, at EU-borgere fra andre EU-lande fremover kan få adgang til danske dagpenge efter blot en måbeds ophold i Danmark. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det for et nederlag for Danmark.

Nuværende karensperiode begrænser EU-borgeres adgang til dagpenge

I Danmark skal man have arbejdet i et år for at opnå fuld dagpengerret. Som udgangspunkt kan EU-borgere, der søger dagpenge i Danmark, medregne beskæftigelse og indbetalinger til social sikring fra andre EU-lande. Men de danske politikere fik indført en særregel, som betyder, at der er en karensperiode. Det vil sige, at EU-borgere skal have arbejdet i 296 timer (2 måneders fuldtidsarbejde) for at kunne medregne beskæftigelse, som de har haft i andre EU-lande.

EU-flertal vil forkorte karensperioden

Men nu vil et flertal i EU forkorte karensperioden med en måned, så EU-borgere fremover får nemmere adgang til de danske velfærdsydelser, hvilket er stik imod de danske politikeres ønsker, fordi det vil skabe et øget pres på det danske velfærdssystem. I 2017 var der 41 EU-borgere (også danske), som benyttede sig af muligheden for at tælle beskæftigelse fra andre EU-lande med i forbindelse med optjening af dagpengeret.

mts_onepage