EU-flertal vil indføre øremærket barsel til mænd

I EU er der flertal for at indføre et EU-direktiv EU-direktiv om øremærket barsel til mænd. Den øremærkede barsel til mænd forventes at blive på to måneder, og formålet er at fremme ligestillingen.

Dansk regering er imod øremærket barsel

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtaler, at regeringen i Danmark er imod øremærket barsel til mænd, fordi regeringen mener, at det er et nationalt anliggende, og det bør være familierne selv, som beslutter, om det er mor eller far, der skal tage barsel. Det ser dog ud til, at det bliver svært at sætte en stopper for vedtagelsen. Den danske beskæftigelsesminister ser helst ikke, at EU blander sig for meget, men han erkender, at der er andre EU-lande, som ønsker, at EU skal træffe flere beslutninger vedrørende arbejdsmarkedet, fordi disse lande ikke har det samme velfærdssystem som Danmark. Kvinden har ret til at holde orlov fire uger før fødslen, og efter fødslen har hun ret til 14 ugers barselsorlov. Mænd har ret til 2 ugers barselsorlov i løbet af de første 14 uger efter barnet er født. Når de første 14 uger er gået, så kan mor og far dele de resterende 32 uger imellem sig. I gennemsnit holder danske mænd 25 dages barselsorlov, mens kvinderne holder 231 dages barselsorlov. I andre nordiske lande som Norge, Sverige, Finland og Island har man allerede øremærket barsel til mænd.

Beskæftigelsesminister får mandat til at stemme nej til øremærket barsel

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har efter et møde i Folketingets Europaudvalg fået mandat til på Danmarks vegne at stemme nej til EU-forslaget om øremærket barsel mænd. I rød blok var det dog kun Socialdemokratiet, der er enige med regeringen.

Røde partier glæder sig over EU-forslag

De øvrige partier i rød blok går ind for øremærket barsel. Forslaget om øremærket barsel forventes dog at blive stemt igennem, selvom Danmark stemmer imod forslaget, hvilket glæder SF´s ligestillingsminister Trine Torp, som udtaler i en pressemeddelelse, at det er godt med barselsrettigheder, som er med til at øge ligestillingen på arbejdsmarkedet.

mts_onepage