Forskel på unges og ældres holdninger

Du bliver næppe overrasket, hvis vi fremsætter den påstand, at der er forskel på de holdninger, som unge og lidt ældre mennesker har. Sådan har det vel været siden de gamle grækere, hvor de ældre også harcelerede over ungdommens letsind og ekstreme holdninger, og også i dag hører vi ældre klage over de egocentrerede unge.

Nu er der kommer en undersøgelse af vælgerholdninger som viser, at der er meget stor forskel på, hvordan unge og ældre forholder sig til nogle af tidens vigtigste politiske spørgsmål. Eller i hvert fald nogle af tidens mest diskuterede – for med de store forskelle i engagementet er vigtigheden af disse spørgsmål måske ikke så vigtige for folk i al almindelighed, som de bliver fremstillet i medierne.

Det gælder problemstillingerne vedrørende Metoo, Black Lives Matter og klimaet, hvor der er store forskelle på, hvordan unge og ældre forholder sg til dem.

Er du en travl håndværker, som gerne vil engagere sig, men er på farten hver dag, er der gode muligheder for at få skabt et rigtig godt førermiljø i varebilen ved hjælp af bilindretning fra Work System, og med det på plads, er der alle muligheder for at bruger pauser og andet til at sætte sig ind i, hvad medierne skriver – du kan blandt andet få holdere til iPad og smartphones, som gør det nemt at læse på skærmen.

Tendensen er, viser den aktuelle undersøgelser, at engagementet i de tre problemstillinger falder betydeligt, jo ældre man bliver. Unge synes, at Metoo, Black Lives Matter og klimaet er meget vigtige emner, mens de betyder mindre for folk, der er ældre end 35 år. Det kan der være mange årsager til, men en af de vigtige er, vurderer folkene bag undersøgelsen, at man som lidt ældre bliver fanget ind af hverdagens pligter og de daglige opgaver med job og familie, så man kommer til at nedprioritere disse problemstillinger. Og man kan jo også forestille sig, at de ganske enkelt kommer til at fylde mindre i forhold til hverdagens mere nære problemstillinger.

Mange unge føler sig desillusionerede, hvad angår politik. Derfor engagerer de sig uden for de traditionelle politiske fora og laver udenomsparlamentariske aktiviteter. Engagementet i bevægelser som Black Lives Matter kan netop være et udtryk for noget sådant – hvis man ikke tror, at man kan ændre verden gennem de traditionelle politiske systemer, kan man gribe til handlinger uden om disse.

mts_onepage