De politiske partier kan have gavn af CRM

Alle partier kæmper for at skaffe nye medlemmer og fastholde dem, de allerede har. Mens det tidligere var helt almindeligt, at folk var medlem af et politisk parti, er det i dag ikke så almindeligt, ja nærmere et særsyn. Men det er vigtigt for partierne at have en god og bred base af medlemmer, så partilederne kan få en klar fornemmelse af, hvad der rører sig blandt folk. Det er derfor vigtigt at pleje medlemmerne og sørge for, at folk bliver interesseret i at melde sig ind og engagere sig i det politiske liv.

CRM kan skabe kontakter

Ligesom virksomheder bruger it-systemer til at styre deres kontakter med kunder, potentielle kunder, leverandører og andre, kan de politiske partier have stor glæde af et sådant it-system. Hos udvikleren af CRM-systemer lime-technologies.dk har man mange års erfaring med at udvikle sådanne kundesystemer. De kaldes CRM-systemer, og lime-technologies.dk leverer til både virksomheder og organisationer. Med et it-baseret CRM-system kan man i de politiske partier holde kontakt med sine medlemmer, og man kan arbejde med rekruttering af nye, dybest set efter de samme principper, som virksomheder genererer nye kunder med.

Styring og synlighed er afgørende for succes

Skal man som politisk parti have succes med at skabe en god og solid medlemsbase, skal man bruge sit CRM-system til at styre sine kontakter til medlemmerne og til at gøre sig synlig over for de potentielle nye medlemmer. Som medlem af et politisk parti er man interesseret i at høre om partiets politik og få en opfattelse af, at man betyder noget for partiets succes. Den løbende kontakt og opfølgning er vigtigt i forhold til dette, og her er et CRM-system fra lime-technologies.dk et rigtig godt redskab.

Ikke mindst i forhold til, hvordan samfundet udvikler sig, er det vigtigt, at der er en tæt og forståelig kontakt mellem partierne, deres ledelser og lokale folk, og så de menige medlemmer. Politik handler om troværdighed og tillid, og den skabes bedst ved, at folk hele tiden hører om, hvad partierne vil og oplever, at de som medlemmer af partierne bliver taget alvorligt.

mts_onepage